Nyheder fra Augustenborg

19 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Augustenborg og omegn

Job tilbydes:
Teamleder/konsulent til Miljøministeriets personaleadministration
Kan du tage ansvar og sætte faglig retning for kolleger på løn- og refusionsområdet? Trives du i krydsfeltet mellem effektive processer, klar og præcis kommunikation og målrettet ledelsesunderstøttende rapportering? Har du lyst til at sætte dine evner i spil, i en dynamisk og kvalitetsorienteret organisation, hvor samarbejde foregår på tværs af faggrupper, interesser og geografi? Så har vi netop nu en åben stilling som teamleder i Miljøministeriets personaleadministration i Augustenborg.Om os og stillingenPersonaleadministrationen er en del af Miljøministeriets departementet, og servicerer Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og departementet med effektiv løn- og personaleadministration, fra rekruttering til fratrædelse og ledelsesunderstøttelse samt personalejuridisk rådgivning. Kontoret er en betroet samarbejdspartner, der udfører opgaver på et højt fagligt niveau og arbejder målrettet med at løse opgaverne korrekt og til tiden. Kontoret har i 2021 implementeret Statens HR (Oracle HCM) og har siden arbejdet med at omlægge arbejdsgange og processer, så vores øvrige systemlandskab kan integrere data fra Statens HR. Vi har ansvaret for en aktiv udnyttelse af vores identitetshåndteringssystem (IDM) og tidsregistreringssystem. Derudover har vi generelt fokus på sikker drift og arbejder aktivt med journalisering og revision af arbejdsgange. Kontoret arbejder i teams med henholdsvis personaleadministration, løn- og refusionsopgaver, analyse og systemopgaver samt personalejura.Du får det faglige ansvar for løn- og refusionsteamet, hvor du skal sikre at opgaver omkring lønudbetaling og ansøgning af refusion på sygedagpenge- og barselsområdet løses til tiden og på et højt fagligt niveau. Vi har et tæt samarbejde med Statens Administration, der varetager dele af processen. Teamet har stort fokus på at fastholde og forbedre effektive processer med det formål at fastholde en høj kvalitet, og sikre dataunderstøttende indsigt i behandlingen. Derudover vil du skulle løse vigtige opgaver omkring formulering af beslutningsnotater, bidrage til digitaliseringsprojekter og fremstille dataunderstøttet ledelsesinformation til både styrelser og departement. Du vil referere til chefen for personaleadministrationen.Vores forventninger til digDu har en uddannelsesmæssig baggrund som akademiker, eller har opnået tilsvarende kompetencer via relevant erhvervserfaring. Du løser dine opgaver med omhu og på et højt fagligt niveau. Du sætter retning med fokus på effektive arbejdsprocesser, som sikrer en god og smidig administration af løn- og refusionsområdet til gavn for hele Miljøministeriet – et område som du meget gerne har erfaring med. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en stilling i en offentlig myndighed/politisk ledet organisation, hvor projektstyring, fagligt ansvar eller ledelsesunderstøttende konsulentarbejde har været bærende elementer. Du arbejder både selvstændigt, og indgår naturligt i samarbejde på tværs af uddannelser og kompetencer.Derudover lægger vi vægt på, at du: Er god til at formulere dig klart og præcist på skrift.Er opsøgende og proaktiv i dit samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere.Er fortrolig med dataunderstøttet ledelsesinformation og har strategisk fokus i dit arbejde.Har forståelse for procesforbedringer samt fokus på digitalisering.Arbejder struktureret og løsningsorienteret med forståelse for sammenhængen mellem opgaver og organisation.Er serviceminded og kan levere en god service på distancen.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).Du ansættes på fuldtid som konsulent pr. 1. oktober 2022 eller snarest muligt. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg alt efter kvalifikationer.Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Miljøministeriets departement, Storegade 2, 6440 Augustenborg.Yderligere oplysningerDu er velkommen til at kontakte chef for Personaleadministrationen Henrik Klitgaard Jensen på tlf.22 57 22 54 i forhold til opgaver og ved spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår.Du kan læse mere om Miljøministeriet på vores hjemmeside www.mim.dk.Overvejer du at flytte til området?Din arbejdsplads er beliggende i Sønderborg Kommune. Sønderborg byder på masser af muligheder for fleksibilitet for tilflyttere og pendlere, herunder partnerordning, fleksbolig og netværksarrangementer. Læs mere om tilflytterservice på www.sonderborg.dk/tilflytter.Sådan søger du stillingenDu søger stillingen online ved at sende din ansøgning med CV, uddannelsesbevis m.m. senest søndag den 28. august 2022.Vi forventer at holde samtaler i uge 36. Der vil i forbindelse med samtalen skulle løses en case hjemmefraVi ser frem til at modtage din ansøgning.
Miljøministeriets departement
Indrykket 16. august på JobNet
Job tilbydes:
Social og sundhedsassistent med interesse for ambulant psykiatri
Haderslev Lokalpsykiatri søger social- og sundhedsassistent i Almen team Aabenraa Psykiatriske Afdeling Vi kan tilbyde en fast stilling på 37 timer. Har du interesse for psykiatrien og i at tage rollen som ambulant behandler, er her et spændende og udviklende arbejde. Vi søger dig, der ”har noget at give fra din faglig rygsæk” og er åben for dig, der har lyst til at ”fylde din faglige rygsæk” I Almen team arbejder vi med voksne med affektive lidelser, angst, ADHD, personlighedsforstyrrelse, psykoselidelser, PTSD og OCD. Vores opgave er at udrede og behandle i ambulant regi. Det sker med en tværfaglig indsats og med koordinering af forløbet. Behandlingsforløbene er organiseret ii overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens pakkeforløb. Du vil være patientens behandler samspil med psykiater og teamet. Teamet arbejder tværfagligt og er bemandet af psykiater, læge, specialpsykolog, psykolog, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, og socialrådgiver. Patienten er naturligvis omdrejningspunktet, og herudover har vi et tæt samarbejde med patientens pårørende, inkl. tilbud om undervisning, samt med de praktiserende læger og Rusmiddelscenter, Socialpsykiatri, Jobcenter, Familieafdeling m.fl. Arbejdet består bl.a. af individuelle samtaler, inkl. at bidrage med psykopatologiske observationer til det fælles udrednings og behandlingsarbejde. Vi er optaget af relationen i patientforløb og arbejder ud fra en psykodynamiske referenceramme. For personer med dobbeltdiagnoser har vi tilbud om forløbskoordination. Af og til er patienterne indlagt, hvorfor vi har samarbejde med sengeafsnit og FAM i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Herunder har vi fokus på at sammenhængende patientforløb og at forebygge tvang. Teamets medlemmer er erfarne udi psykiatri. Aktuelt er er teamet i en spændende nyorienteringsfase med et mix af nytilkomne kolleger og kolleger, der har arbejdet her gennem nogle år. Vi hjælper hinanden og har faglig sparring om opgaverne. Vi overvejer subspecialer. Vores kalendre er struktureret så vi har fora, hvor vi planlægger og følger op på dagens opgaver, udviklingstiltag og ift. hinandens velbefindende. Ud fra belastningspsykologi er vi optaget af psykologisk tryghed og andre aspekter. Lokalpsykiatri Haderslev er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fem hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk). Lokalpsykiatri Haderslev består foruden Alment team af opsøgende psykoseteam og DAT team. Vi har en dagligdag som en samlet personalegruppe og er 30 personer foruden uddannelsessøgende. Vi arbejder aktivt med drift og udvikling af vores patientforløb til bl.a. tavlemøder og teamdage. Vi holder til i nye rammer i Haderslev Sundhedscenter, som er beliggende i Haderslev by. Forventninger til dig At du i dine kommende arbejdsopgaver har individuelle samtaler med patienter med udredning, støtte til at leve med en psykisk lidelse, psykoedukation og opfølgning vedr. den medicinske behandling og det fysiske helbred. Desuden varetage gruppebehandling ud fra en kognitiv referenceramme sammen med en kollega. Vi har grupper for personer med angst, depression og psykodukation. At du samarbejder med professionelle aktører omkring patienten, samt indgår i vejledning af social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. At du bidrager til den faglige diskussion, deler viden samt har opfølgning på konference hos egne patienter. Vi kan tilbyde Et struktureret introduktionsprogram Mentorordning og skytsengel Et team samarbejde, hvor vi hjælper hinanden En nærværende kollegagruppe i hele Lokalpsykiatrien, hvor vi har fagligt og personligt fællesskab Et arbejdsmiljø i dagligdagen med høj faglighed og fokus på sikkerhed Faste fora : supervision, relationskonference ved psykolog, undervisning, teamdage Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Danske Regioner og FOA. Der ydes et årligt tillæg for ambulant funktion Hvis du har interesse i stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Birgitte Markussen tlf. 999445912 eller på birgitte.markussen@rsyd.dk eller Social og sundhedsassistent Susanne Iversen tlf. 24821078 eller på susanne.stragaard.iversen@rsyd.dk. Ansøgningsfrist er torsdag den 24. august Ansættelsessamtaler afholder vi den 29. august Vi glæder os til at høre fra dig !
Augustenborg Sygehus
Indrykket 12. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk