Nyheder fra Augustenborg

4 °
Mange skyer
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Augustenborg og omegn

Job tilbydes:
Sagsbehandler til Team Markedsordninger i Augustenborg
Har du lyst til at arbejde med tilskudsordninger med fokus på kunden, landbrug, akvakultur og penge til tiden? Interesserer du dig for udvikling af fødevaresektoren? Og har du lyst til sammen med engagerede kolleger at arbejde for grøn omstilling, bæredygtig udvikling og produktivitet? Så er jobbet som sagsbehandler måske lige noget for dig. Vores enhed Kerneopgaven i enheden Projekttilskud er behandling af ansøgninger om tilskud til projekter inden for jordbrug, fødevareforarbejdning, EU’s markedsordninger og nationale ordninger samt Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det meste af vores sagsbehandling foregår digitalt, og vi udvikler løbende systemer og sagsgange, som kan effektivisere og forenkle de komplekse processer, så de bliver lettere tilgængelige for alle. Vi arbejder i IT-systemerne BTAS, VAKS, Workzone m.fl. Team Markedsordning I Team Markedsordning arbejder vi med udstedelse af tilsagn, ændringer og udbetalingsanmodninger på mange forskellige ordninger. Herudover arbejder vi med import- og eksportlicenser. Vi behandler bl.a. ordninger, som producentorganisationer, skoleordninger, herunder frugt, grønt og mælk, biavl, udstedelse af import- og eksport licenser. Vi er et team, der består af 12 sagsbehandlere og 1 teamleder. Vi er en del af projekttilskud, som i alt består af ca. 65 medarbejdere. Dine opgaver som sagsbehandler Som sagsbehandler kommer du til at arbejde med tilsagn, udbetalingsanmodninger, ændringer, revision m.v. og indgår i et tæt samarbejde på tværs af teamet og enhedens Team Stab & Faglig Support. Vi har en høj grad af kundekontakt, og vi lægger stor vægt på kundefokus og en høj kvalitet i vores opgaveløsning. Arbejdet består i behandlingen af tilsagn og udbetalingsanmodning, hvor vi gennemgår de indsendte dokumenter og sikrer, at disse er i overensstemmelse inden for det gældende regelsæt. Der er løbende kontakt til ansøgerne og tæt samarbejde med tovholdere på de forskellige ordninger og juristerne samt på tværs i Styrelsen. Vi arbejder agilt og har stor berøringsflade med andre enheder i styrelsen. Herudover vil der indgå en række andre administrative opgaver både som faste opgaver og som ad-hoc-opgaver. Vi har en travl hverdag, men er et team, der også synes det er vigtigt, at det er sjovt at gå på arbejde. Vi siger tingene lige ud og er meget uformelle og giver plads til hinanden og værdsætter hinandens forskelligheder og kompetencer. Om dig Du har en administrativ baggrund (gerne inden for bogføring) og gode IT-kompetencer særligt inden for Excel. Derudover har du god økonomi- og talforståelse og lyst til at arbejde systematisk og struktureret. Du har både ordenssans og et højt kvalitetsniveau. Du må ligeledes gerne have kendskab til offentlig forvaltning og det godt at herske engelsk på middel niveau. Du har en konstruktiv tilgang til opgaverne og kan bidrage med gode ideer til nye måder at gøre tingene på. Du behandler ofte komplekse sager og foretager selvstændige vurderinger af de opgaver, du sidder med. Du har masser af gå-på-mod og bidrager positivt til at nå de fælles mål – selv i en travl og omskiftelig hverdag. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat efter fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og OAO (Det Statslige Område) samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK). Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller senest 15. januar 2023 og er tidsbegrænset til udgangen af juni 2023. Vil du vide mere Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte teamleder Bente Oldenburg på telefon 22609301. Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.LBST.dk og her finder du ligeledes mere om EU´s Markedsordninger og nationale ordninger. Ansøgningsfrist Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest søndag den 11. december 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 50 i Augustenborg.
Landbrugsstyrelsen
Indrykket 25. november på JobNet
Job tilbydes:
Chef til enheden Projekttilskud på Augustenborg Slot
Drømmer du om et job med stort ansvar, tværfagligt samarbejde og mulighed for at sætte dit præg på én af de vigtigste og mest komplekse dagsordener i en stor styrelse? Så vil vi glæde os til at høre fra dig. Som vores nye enhedschef for Projekttilskud får du en meget central rolle i Landbrugsstyrelsen med ansvaret for sagsbehandlingen af styrelsens projekttilskudsordninger. Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med dygtige kolleger og en engageret ledergruppe, hvor der er højt til loftet (bogstavelig talt, fordi vi bor på et slot) og en smuk udsigt til Augustenborg Slotspark. Det er et godt tidspunkt, du kommer med på holdet, og du kan bl.a. glæde dig til at blive en vigtig spiller i implementeringen af den nye reform af EU's landbrugspolitik. Vi skal over de kommende år, gøre regeringens brede aftale om en grøn omstilling af landbruget til virkelighed gennem udvikling, opsætning og sagsbehandling af tilskudsordninger, der skaber incitament til et grønnere landbrug. Dit ledelsesmæssige ansvar som enhedschef Du får det overordnede ledelsesansvar for enhedens ca. 75 medarbejdere, og det direkte ledelsesansvar for enhedens 4 teamledere. Din fornemmeste ledelsesopgave bliver at sætte retning og prioritere enhedens opgaver i overensstemmelse med den overordnede strategi og mål. Du får naturligvis rum til at lede din egen enhed, og vi vil også sætte pris på dit bidrag til at udvikle den samlede organisation. Jobbet giver gode muligheder for at opbygge relationer bredt i styrelsen, da opgaveløsningen er afhængig af et stærkt samarbejde på tværs af enheder både i Augustenborg og styrelsens andre lokationer. Du vil også indgå som en vigtig deltager i samarbejdet med enheden for Svig & Omgåelse, hvorfra den præventive indsats omkring svig-og omgåelsessager varetages for hele styrelsen. Du får et stort ansvar med at lede og udvikle en driftsenhed og jobbet kræver, at du kan holde momentum i den daglige drift med et stærkt fokus på sikker forvaltning, saglighed og faglighed samtidig med, at du skaber de bedst mulige forudsætninger for løbende procesoptimering, faglige udviklingsforløb, kvalitetssikring mm. Din lederprofil Som enhedschef forventes du at have en lang videregående uddannelse på kandidatniveau eller på anden vis have tilegnet dig relevant erfaring med ledelse og forvaltning. Derudover leder vi efter dig, som kan: Spille både ledere og medarbejdere gode ved at mestre balancen mellem faglig- og personaleledelse Gennemskue komplekse problemstillinger med et stærkt analytisk blik Samarbejde på tværs af fagligheder for at få opgaveløsningen sikkert i mål Bevare det store overblik og motivere dine ledere og medarbejdere i perioder med stramme deadlines Skabe en god kultur i enheden, som er båret af åbenhed og klar kommunikation I ledergruppen vægter vi nærværende ledelse højt, derfor prioriterer vi at tilbringe størstedelen af tiden på kontoret. Du vil naturligvis have mulighed for hjemmearbejde i det omfang, der er behov for det. Løn- og ansættelsesvilkår Som enhedschef for Projekttilskud refererer du til vicedirektøren for Tilskud & Sagsbehandling Bente Koudal Sørensen, og du indgår i områdets strategiske chefgruppe. Ansættelse som enhedschef sker på åremålsvilkår i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med grundløn efter løngruppe 1 på kr. 608.177 årligt i aktuelt lønniveau. Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023. Ansøgning Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag online i vores rekrutteringssystem senest mandag den 2. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 9. januar 2023 og 2. samtale den 17. januar 2023. Der gennemføres test i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Kontakt Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Bente Koudal Sørensen på telefon 30 33 90 24.
Landbrugsstyrelsen
Indrykket 29. november på JobNet
Job tilbydes:
Gravermedhjælper
En stilling som gravermedhjælper ved Augustenborg Sogns Menighedsråd er ledig pr. 15. januar 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Augustenborg Sogn er beliggende i nærheden af Sønderborg, og der er 2 fuldtidsansatte i forhold til arbejdet på kirkegården og den praktiske kirketjeneste. Vi kan tilbyde: Alsidigt arbejde Frihed under ansvar Vi forventer, at du: har en fleksibel tilgang til arbejdet har lyst til udendørs arbejde gerne har erfaring fra det grønne område har mulighed for arbejde på lørdage og søndage Ansættelse sker ved Augustenborg Sogns Menighedsråd, beliggende Møllegade 30, 6440 Augustenborg. Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 262.671,42 (trin 1, timeløn 136,52 kr.) kr. 270.005,45 (trin 2, timeløn 140,34 kr.) Der sker aflønning på timeløn. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Morten Kjærsgaard på telefonnummer 40478880/mail 8990fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Kurt Christensen, Midtkobbel 19, 6440 Augustenborg eller på mail til 8990fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 27. december 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 1, 2023. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Kirkegård
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk