Nyheder fra Augustenborg

19 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Augustenborg og omegn

Job tilbydes:
Jordbrugsfaglige medarbejdere til Økologiadministrationen
Har du en jordbrugsfaglig baggrund indenfor husdyr eller planter, og vil du være med til at fastholde og styrke Ø-mærkets høje troværdighed? Så er der nu flere ledige stillinger i Økologiadministrationen i Landbrugsstyrelsen. Du kommer til at arbejde i et team med dygtige og engagerede kolleger, og arbejdspladsen er smukt placeret ved Augustenborg Slot med fjorden som nærmeste nabo. Vi har masser af spændende arbejdsopgaver i Team Økologiadministration. Derfor har vi nu også brug for flere medarbejdere, som har interesse i at arbejde med kontrolsagsbehandling indenfor økologiområdet. Hvis du ønsker at være med til at styrke og videreudvikle på kontrollen med økologiske landbrug og virksomheder i Danmark, så er det lige nu, du skal gribe chancen for at få et rigtig godt og spændende job i vores økologiteam. Bemærk også, at arbejdspladsen er beliggende i de smukkeste omgivelser på Augustenborg Slot lige ned til Fjorden. Du har mulighed for at blive en del af enheden Jordbrugskontrol i Landbrugsstyrelsen, hvor der udover økologiadministration også løses opgaver i relation til kvælstof-/gødningskontrol og krydsoverensstemmelse/konditionalitet. Dine opgaver og ansvarsområder Som medarbejder i Team Økologiadministration bidrager du til at få afklaret nogle af de mange faglige problemstillinger, som opstår i forbindelse med kontrollen ude på de økologiske bedrifter og den dertil hørende sagsbehandling. Da vi lige nu har brug for forstærkning på flere fagområder, kan du blive involveret i plante-/jordbrugsfaglig eller husdyrfaglig sagsbehandling alt efter dine kompetencer og interessefelter. Da Landbrugsstyrelsen er en stor og alsidig virksomhed, kan et job i Økologiadministrationen også føre til andre spændende udfordringer og funktioner i styrelsens øvrige enheder. I Økologiadministrationen er vi dagligt i kontakt med landbrugere, økologer, virksomheder, kontrollører og konsulenter om ansøgninger, dispensationer, import, eksport, markedsføring, vejledning om regler og overtrædelsessager. Det betyder, at du kommer til at: Behandle sager om overtrædelse af økologireglerne konstateret på den fysiske kontrol. Alle kontrolsager bliver sagsbehandlet i Økologiadministrationen for at sikre mest mulig ensartethed i håndtering af overtrædelserne i hele landet. Afklare specifikke faglige spørgsmål og yde sparring til kolleger og interessenter. Bidrage aktivt med din faglige viden i teamet. Det kan f.eks. være indenfor økologisk jordbrug, gødning, planteavl, husdyrhold, brugen af økologisk planteformeringsmateriale, plantebeskyttelse og/eller omlægning til økologisk produktion. Derudover kan du på lidt længere sigt blive involveret i: At udarbejde instrukser og vejledninger i forhold til gældende lovgivning og lovgivningsændringer indenfor økologiområdet. Tværgående projekter, som skal bidrage til mere effektiv og målrettet kontrol samt meningsfuld og praksisnær implementering af bestemmelserne i det økologiske regelsæt. Velkommen til team Økologiadministration – din nye arbejdsplads Økologiadministrationen er med til at fastholde økologiens høje troværdighed, og vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre kontrollen. Et af vores primære mål er at forebygge overtrædelser af økologireglerne ved hele tiden at blive bedre til at informere og vejlede om reglerne. Teamet består af ca. 28 medarbejdere, hvoraf omkring halvdelen har en jordbrugsakademisk baggrund. Hertil kommer kompetencer indenfor administration, jordbrugsteknologi, veterinærvidenskab, sociologi og jura. Selvstændig profil med gode samarbejdsevner Du har en kandidatgrad indenfor jordbrug eller naturvidenskab, eller du er f.eks. uddannet jordbrugsteknolog med interesse og viden indenfor planteavl eller husdyrhold. Det vigtigste er, at du har både lyst og energi til at arbejde med god forvaltning i en politisk styret organisation. Du kan lide at samarbejde med forskellige faggrupper for derved at opnå den bedst mulige opgaveløsning. Du har interesse for landbrugserhvervet og for den økologiske produktionsmetode, og hvis det er dig, der bliver ansat, kan du kan se frem til at skulle begå dig i et inspirerende fagligt miljø, hvor omgangstonen er åben og fri, og hvor der er rum til dialog og udvikling. Du får dermed også rig mulighed for at sætte dine faglige kompetencer i spil sammen med de øvrige faggrupper. Erfaring med offentlig administration er naturligvis en fordel, men viljen og evnen til at lære vægter højere. Du er energisk og nysgerrig af natur, og du har mod på at sætte dig ind i nye, relevante fagsystemer og sagsområder, og du ønsker at bidrage til den bedst mulige fælles opgaveløsning både internt i teamet, i enheden og i styrelsen som helhed. Du arbejder struktureret og systematisk, og du har sans for kvalitet både i helheden og i detaljen. Sidst, men ikke mindst, har du stor lyst til at arbejde sammen med dine kolleger om at nå målene i en enhed med et højt aktivitetsniveau, hvor vi har travlt på den gode måde. Ansættelsesvilkår Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC eller som jordbrugsteknolog i henhold til cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, ønskes besat pr. 1. august 2022. Kontakt Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Maria Kjær Elsner på telefon 22609306. Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.LBST.dk Ansøgning Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”søg stilling”) senest mandag den 6. juni 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16. og 17. juni 2022 i Augustenborg.
Landbrugsstyrelsen
Indrykket 12. maj på JobNet
Job tilbydes:
Teamledere til Landbrugsstyrelsen
Har du erfaring med, eller mod på ledelse? Og kunne du tænke dig at arbejde i en af landets største styrelser med over 1200 medarbejdere, som udbetaler tilskud til landbrug og grønne projekter for 9 mia. kr. om året? Så er du måske én af vores nye teamledere. Bliv en del af Tilskud & Sagsbehandling - vi arbejder på at sikre et grønt dansk landbrug, der er blandt Europas bedste. Vi søger flere nye teamledere, som vil være med til at skabe de bedste rammer for dansk landbrug med fremme af den grønne dagsorden. Landbrugsstyrelsen fik pr. 1. maj 2022 ny organisering, og vi har den seneste tid haft stor tilgang af medarbejdere og søger derfor flere nye teamledere. Du bliver en del af området Tilskud & Sagsbehandling, som består af ca. 450 medarbejdere fordelt på fire enheder placeret i Augustenborg og Tønder. Vores kerneopgave er at administrere tilskudsordningerne til landbruget, og vi er med til at sikre, at Danmarks landbrug er blandt Europas bedste. De fire enheder håndterer forskellige tilskudsordninger til gavn for landbrug, miljø og klima. Det er for eksempel tilskud til skovrejsning, arealstøtte, etablering af vådområder eller innovative teknologiprojekter. Tilskud & Sagsbehandling rummer desuden enheden Jordbrugskontrol, hvor der løses opgaver i relation til økologi, kvælstof-/gødningskontrol samt krydsoverensstemmelse/konditionalitet. Du bliver en del af en styrelse med en høj faglighed og mange spændende opgaver, hvor vi i 2023 skal være klar med den nye, grønne landbrugsreform. Du vil få gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt. Der vil løbende være mulighed for deltagelse i kurser og seminarer med fagligt eller ledelsesmæssigt indehold, men der vil også være gode muligheder for at prøve kræfter med forskellige fagområder i Tilskud & Sagsbehandling. Vores tempo, faglighed og humør er højt, og vi prioriterer at være en god arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde prioriteres. Du vil opleve en arbejdsplads med et levende socialt miljø, hvor medarbejderne ofte mødes på tværs til vidt forskellige aktiviteter, der spænder lige fra fredagsbar til løbeklubber og shopping events. Dine opgaver som teamleder sikrer, at vi når vores mål Som teamleder kommer du til at fungere som nærmeste leder for mellem 10-30 medarbejdere. Du bliver ikke den faglige specialist i teamet, men du må forvente at skulle sætte dig ind i reglerne på det enkelte fagområde. Du skal have flair for driftsledelse, og din primære opgave bliver at koordinere, prioritere og i øvrigt lede arbejdet, så teamet når sine mål. Vi arbejder i værdikæder, og du vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen. De fleste af vores teams beskæftiger sig med sagsbehandling og administration af styrelsens tilskudsordninger, enkelte teams beskæftiger primært akademiske medarbejdere, som bistår sagsbehandlerne med faglig support, juridiske afklaringer, klagesagsbehandling samt implementering af regler og praksis mv. Da det meste af sagsbehandlingen foregår digitalt via vores egne It-systemer, vil du derfor også få mulighed for at lede agile projektmedarbejdere. De arbejder til dagligt i It-afdelingen med udvikling af vores ansøgningssystemer, hvor de bidrager med den faglige viden fra sagsbehandlingen, så der skabes kortest mulig afstand mellem system og sagsbehandling. Det bliver også din opgave at bidrage aktivt til, at vi sammen udvikler og vedligeholder en sund forvaltningskultur, hvor styrelsen til enhver tid praktiserer god forvaltningsskik og efterlever Forvaltningsloven og andre rammesættende regelsæt, som stiller krav til udførelse- og opgavetilrettelæggelsen. Dine vigtigste opgave bliver at: Sikre overholdelse af udbetalingsfrister Skabe motivation og trivsel. Det gør du ved hjælp af stærkt personligt lederskab og interesse for den enkelte medarbejder Fremme en kultur for nysgerrighed og udvikling Sikre god forvaltningskultur Understøtte videndeling på tværs af teams og enheder Vi har stort fokus på driftsledelse, og vi bruger lean og driftsstyringstavler som ledelsesredskaber. Har du erfaring med anvendelse af lean vil det være en fordel, men ellers sørger vi for den nødvendige oplæring. Vi vil også sikre faglig oplæring på det enkelte teamlederområde. Din profil som leder Vi forestiller os, at du har erfaring med personaleledelse, men du kan også have anden relevant erfaring fra offentlig eller privat ansættelse og lyst til at prøve kræfter med ledelse. Som person skaber du medarbejdertrivsel gennem tillid, fortrolighed og god dialog. Du er nærværende og tilgængelig i en til tider hektisk dagligdag. Derudover er du god til at kommunikere og trives både med de administrative opgaver og de udviklingsorienterede opgaver. Du er god til at prioritere blandt mange opgaver, sikre fremdrift og evner at balancere den nære personlige relation til medarbejderne med et organisatorisk udviklingsperspektiv. Du kan have en lang videregående uddannelse eller på anden vis have tilegnet dig relevant erfaring med ledelse, forvaltning eller relevante fagområder. Ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Hvis du er AC’er, sker ansættelsen som chefkonsulent med personaleansvar, og der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg eller Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Stillingerne ønskes besat snarest muligt eller pr. 1. august 2022. Kontakt Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef for Jordbrugskontrol, Lene Sørensen på telefon 31996921 eller konstitueret enhedschef for Arealtilskud, Kathrine Marie Steffensen på telefon 93597316. Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk. Ansøgning Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest mandag den 6. juni 2022. Du skal være indstillet på at gennemføre test i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 15. juni 2022 og 2. samtaler den 22. og 24. juni 2022.
Landbrugsstyrelsen
Indrykket 12. maj på JobNet
Job tilbydes:
Enhedschef til Projekttilskud
Landbrugsstyrelsen søger en enhedschef til enheden Projekttilskud i Augustenborg, som kan stå i spidsen for sagsbehandlingen af Landbrugsstyrelsens projekttilskudsordninger. Hvis du derfor har stærke ledelseskompetencer og interesse i at arbejde i en styrelse, hvis vision er at skabe vækst og arbejdspladser i landbrugserhvervet samtidig med, at vi passer på vores klima og miljø, så har du nu mulighed for at blive en del af chefholdet i Landbrugsstyrelsens afdeling på Augustenborg Slot. Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Fødevareministeriet og er med sine ca. 1.200 ansatte en af landets største styrelser. Vi har kontorer i hele landet, men de største lokationer er i København, Augustenborg og Tønder. Styrelsen er i fuld gang med at implementere den nye reform af EU's landbrugspolitik, og vi skal over de kommende år gøre regeringens brede aftale om en grøn omstilling af landbruget til virkelighed gennem udvikling, opsætning og sagsbehandling af tilskudsordninger, der skaber incitament til et grønnere landbrug. Hvert år udbetaler Landbrugsstyrelsen således omkring 9 mia. kr. til mere end 40.000 landbrugere og virksomheder gennem tilskudsordninger, der styrker miljø, klima og dyrevelfærd under hensyntagen til erhvervets konkurrenceevne og omstillingsmulighed. Kerneopgaverne for enheden Projekttilskud består i at behandle ansøgninger om tilskud til projekter, der kan styrke udviklingen i landbrugserhvervet. Det kan blandt andet omfatte projekter, der har til formål at reducere forbrug af pesticider og kvælstof gennem implementering af miljøteknologier eller reducere energiforbruget gennem tilskud til modernisering af stalde til husdyrproduktion. Enheden behandler sager både under EU's markedsordninger, Landdistriktsprogrammet, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og nationale ordninger. Ansvar og opgaver Som enhedschef i Projekttilskud vil du få det overordnede ledelsesansvar for enhedens 60 medarbejdere og det direkte ledelsesansvar for enhedens tre teamledere. Dermed får du en vigtig ledelsesopgave i at sætte retning for enheden og prioritere i enhedens opgaver i overensstemmelse med direktionens strategi og de mål, der er aftalt. Opgaveløsningen er desuden afhængig af, at samarbejdet med andre enheder både i Augustenborg og på andre af styrelsens lokationer fungerer optimalt, hvorfor jobbet giver gode muligheder for at opbygge relationer bredt i styrelsen. Du vil desuden komme til at indgå som en vigtig deltager i samarbejdet med Landbrugsstyrelsens nye enhed for Svig & Omgåelse, hvorfra den præventive indsats omkring svig-og omgåelsessager varetages for hele styrelsen. Faglige og personlige kompetencer Som enhedschef forventes du at: have en lang videregående uddannelse på kandidatniveau og gode analytiske evner, så du kan gennemskue komplekse problemstillinger kunne planlægge og holde momentum i den daglige drift og prioritere opgaver og ressourcer, så mål nås og sagsbehandlingsfrister overholdes kunne kommunikere om strategiske prioriteringer klart og tydeligt og løbende sikre forventningsafstemning i ledelseskæden have politisk tæft og ledelseserfaring fra en politisk styret organisation kunne bidrage aktivt til udvikling og vedligeholdelse af en stærk forvaltningskultur med fokus på sikker forvaltning, saglighed og faglighed. Ledelse i Landbrugsstyrelsen I Landbrugsstyrelsen er god ledelse et fælles ansvar for både ledere og medarbejdere. Vi har derfor udarbejdet et ledelses- og medarbejdergrundlag, hvor vi sætter ord på de forventninger, vi har til hinanden og skaber klarhed over, hvad ledelsesopgaven er på alle niveauer, og hvordan vi hver især kan bidrage og spille hinanden gode. Som leder i Landbrugsstyrelsen får du mulighed for at udvikle dig som leder og rum til at lede din egen enhed samtidig med, at du også får mulighed for at bidrage til at udvikle organisationen. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at lede gennem ledere og kan skabe en god og tillidsfuld relation, så du kan motivere, uddelegere og klart afstemme forventninger og ledelsesrum med dem. Ligesom du mestrer god feedback og etablering af en kultur, som er båret af åbenhed og klar kommunikation både op og ned i linjen. Reference og ansættelsesvilkår Som enhedschef for Projekttilskud refererer du til vicedirektøren for Tilskud & Sagsbehandling Bente Koudal Sørensen, og du indgår i områdets strategiske chefgruppe. Ansættelse som enhedschef sker på åremålsvilkår i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med grundløn efter løngruppe 1 på kr. 606.409 årligt i aktuelt lønniveau. Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022. Kontakt Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Bente Koudal Sørensen på telefon 30 33 90 24. Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk. Ansøgning Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag online i vores rekrutteringssystem senest tirsdag den 7. juni 2022. Vi forventer at afholde 1. samtaler onsdag den 15. juni 2022. Du skal være indstillet på, at der gennemføres test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Landbrugsstyrelsen
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk