Jurist til Team Kvælstof i Augustenborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Trives du i et spændende, fagligt miljø, hvor vi lægger vægt på et godt sammenhold og faglig sparring? Har du lyst til at indgå i et stærkt team, hvor vi arbejder med reglerne indenfor gødskning, plantedække og anvendelse af gødning? Så er arbejdet som jurist i vores Team Kvælstof måske noget for dig?

Fra EU-regler til effekt i marken med bedre miljø til følge
Vi er med til at sikre korrekt administration af reglerne, som skal minimere kvælstof- og fosforudledning til vores grundvand, søer og vandløb. I kontrollen bidrager vi til, at landbrug, gartnerier, planteskoler, skovbrug og andre lever op til de gældende regler, der vedrører gødskning, plantedække og anvendelse af gødning.

Som jurist i Team Kvælstof er du sammen med dine kolleger ansvarlig for at træffe afgørelser i kontrolsager på gødningsregnskaber og efterafgrøder. Vi har løbende kontakt med de enheder, der udarbejder reglerne, hvilket er helt afgørende for, at vi får truffet korrekte afgørelser.

Du er også du med til at afklare de juridiske og faglige problemstillinger, som opstår i forbindelse med kontrollen af gødningsregnskaber og efterafgrøder på landbrugsbedrifter i hele landet.

Du vil blive involveret i konkret fortolkning og videreudvikling af reglerne på gødskning, plantedække og anvendelse af gødning, og du vil blive inddraget i tværgående samarbejde med andre enheder og jurister i Landbrugsstyrelsen. Formålet er blandt andet at sikre en juridisk velfunderet sanktionspraksis, som styrker den forebyggende effekt af kontrolarbejdet.

Dine opgaver

  • Sørge for at det juridiske grundlag for gødningsregnskabskontrollen er i orden i samarbejde med dygtige, faglige sagsbehandlere i teamet og teamets anden jurist
  • Juridisk og faglig sparring både internt i teamet, på tværs af enheden og i hele organisationens værdikæde, herunder bidrage til regeludvikling
  • Sørge for at den digitale og administrative sagsbehandling foregår i overensstemmelse med forvaltningsretten
  • Afklare specifikke juridiske spørgsmål fra kolleger, konsulenter og landbrugere
  • Behandle sager om aktindsigt
  • Medvirke til at udarbejde instrukser og vejledninger på grundlag af den gældende lovgivning indenfor gødskning, plantedække og anvendelse af gødning
  • Holde sanktionspolitikker på området ajour
  • Bidrage fagligt til udformning og fortolkning af regler på området
  • Bidrage til/deltage i eventuelle retssager, blandt andet med kontakt til anklagemyndigheden
  • Bidrage med juridiske/faglige notater til ledelsen, direktionen og departementet efter behov
Du kan se frem til et inspirerende og fagligt udviklende job, hvor du får rig mulighed for at bruge dine juridiske kompetencer i samspil med andre faggrupper.

Selvstændig juridisk profil med gode samarbejdsevner og skarpe kommunikationsevner
Du er uddannet jurist og har interesse for at arbejde med forvaltnings- og strafferet i en offentlig forvaltning og administration. Du samarbejder og skaber resultater i fællesskab med forskellige faggrupper, fordi du ved, at det giver den bedste opgaveløsning.

Dine afgørelser og faglige oplæg formidler du forståeligt, kort og korrekt, hvorfor gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner er væsentlige værktøjer i din hverdag.

Du er energisk og nysgerrig af natur. Du har mod på at sætte dig ind i nye, relevante sagsområder, og du ønsker at bidrage til den bedst mulige fælles opgaveløsning både internt i teamet, i enheden og i styrelsen som helhed. Du arbejder struktureret og systematisk, og du har sans for kvalitet både i helheden og i detaljen.

Sidst, men ikke mindst, har du stor lyst til at arbejde sammen med dine kolleger om at nå målene i en enhed med et højt aktivitetsniveau.

Velkommen til Jordbrugskontrol
Jordbrugskontrol i Augustenborg består af ca. 80 engagerede medarbejdere fordelt på 4 teams. Vi har som hovedopgave at føre kontrol og sagsbehandle indenfor miljø- og økologiområdet, samt planlægge og kvalitetssikre kontrollen af reglerne på jordbrugs- og virksomhedsområdet. Du bliver en del af Team Kvælstof, hvor vi arbejder med kontrol af gødningsregnskaber, registerordninger samt efterafgrøder. Vores arbejdsopgaver spænder bredt og vi prioriterer at være fagligt stærke og at dele viden på kryds og tværs internt i teamet og enheden samt på tværs af ministeriet.

Vi tilbyder dig et spændende og selvstændigt job i et kollegialt miljø med en åben ledelsesstil. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og vi kan tilbyde fleksible arbejdstider på en familievenlig arbejdsplads. Du kan se frem til en spændende og udfordrende hverdag med mange samarbejdspartnere både internt, eksternt. Du får stor faglig indsigt og gode muligheder for at udvikle dig og lære nyt.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg.

Stillingen, der er en fuldtidsstilling, ønskes besat snarest muligt.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Jette Bøjskov på telefon 22689616 eller jurist Sigrun Halla Asgeirsdottir på telefon 72429036.

Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest søndag den 28. april 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 19.

.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sønderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade , 1602 København V

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029440

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet