Sønderborg Kommune vært for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 med fokus på fremtidens udfordringer

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 afholdes i Sønderborg Kommune med fokus på fremtidens biblioteker

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024, et begivenhedsrigt møde for fagfolk og kulturpolitikere fra hele landet, vil finde sted i Sønderborg Kommune den 11. og 12. april 2024. Dette markerer første gang topmødet afholdes i Sønderjylland, og valget er faldet på Sønderborg som værtsby. Med deltagelse af 500 fagfolk, er dette en gylden mulighed for at udforske bibliotekernes rolle i samfundet.

Blandt de væsentlige emner der skal debatteres er læsekrisen, læseglæde, bibliotekernes fremtid, og potentialerne ved kunstig intelligens. Disse samtaler vil udfolde sig på tværs af topmødets to dage, hvor deltagerne også vil kigge på sprogets betydning, det tyske mindretals rolle, social sammenhængskraft og hvordan kulturinvesteringer kan fungere som katalysator for byudvikling.

Sønderborg Kommune, som er vært for arrangementet, bidrager med en unik model gennem sine seks lokalbiblioteker og det centrale hovedbibliotek beliggende i Multikulturhuset. Disse institutioner fungerer ikke kun som klassiske biblioteker men også som kulturhuse og mødesteder, der forankrer folkeoplysning og kulturelle aktiviteter dybt i lokalområdet. Samtidig fremhæver bibliotekerne i Sønderborg Kommune et særligt nært samarbejde med det tyske mindretal ved at dele adresse med det tyske bibliotek.

Et særligt inslag ved Det Bibliotekspolitiske Topmøde er præsentationen af "Grænselandets ABC" standen af Biblioteket Sønderborg, som sætter fokus på det unikke sønderjyske kulturlandskab og dets rige historie.

Arrangementet afholdes på de imponerende lokationer Multikulturhuset, hotel Alsik og Hotel Sønderborg Strand, og lover en spændende kombination af debatter og netværksmuligheder for alle deltagere. For yderligere information og detaljer vedrørende arrangementet, er interesserede velkomne til at kontakte borgmester Erik Lauritzen eller Christel Leiendecker, Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=4fcaf51df3

Kilde: Sønderborg Kommune